Friday, May 17, 2013

Cm 2/4
DEIVAME NIN MUGHAM KAANUVAANAY


Intro Flute 
 Cm | Cm | Cm | Cm | Fm | Fm | Gm | Gm | 
 Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | Eb | Cm | Cm| 


Song
 Cm | Cm | Cm | G | G | G | Cm | Cm |:|| 
 Cm | Eb | Fm | Fm | Bb | Bb | Cm | Cm 
 G | Cm | Cm | Cm 

BG  Cm | Cm | Cm | Cm | G# | G# | G | G | 
 Cm | G | G# | G# | Cm | Cm | G | Cm | 

 AP  Cm | Cm | G# | G# | Gm | Gm | Cm | Cm |:|| 
  Bb | G# | Cm | Cm | Bb | Cm | Eb  | Cm:|| 

 Pallavi ---------- 
 2nd BG Same as 1st
 BG Pallavi full

Thursday, July 14, 2011

Kanivode Sweekarikkename

3 / 4 Dm
Intro

Pallavi
Dm| C | Dm| Dm

Dm| F | Dm| Dm

C (Emb5)|Gm | Gm| Gm

Gm | C |Dm| Dm


Ap
Dm| Am| Dm| Dm

Dm| G | Dm| Dm

Gm | F |Gm| Gm

Gm | C |Dm| Dm

Tuesday, April 12, 2011

Kunjumanasin Nombarangal 6/8

Intro Guitar

D9|D9|D9|D9|

FLUTE
Dm|F|Dm|F|Dm|F|Gm|Gm|Gm|Gm|

Gm|C|F|C|Dm|Dm|

GUITAR
D9|Am|F|CDm||

SONG
Dm|Dm|Dm|Dm|Dm|F |

Dm|C|C|C7|Dm|Dm| | Two lines repeat

1st BG
F|F|F|F|Gm|Gm|Gm|Gm|
FLUTE
C|F|Dm|Dm|F|C|Am|Dm|

ANUPALLAVI

F|F|F|F|F|F|F|F|

F|C|AmC|Dm :||

DmC|Dm|BbC|Dm :||

PALLAVI REPEAT…

2nd BG SAME AS 1st BG

2nd STANZA(CHARANAM)

Vinnil Ninnirangiya 2 / 3 - Kurban Aaradhan Geetham

Intro G | D | G | D

C | D | G | G

Pallavi GD| GD | GD | D |

C | CG| D7G| D7

Yeshuve..
DG| D | DG | D |

D | G D7| G|G

BGM G | D | G | D

C | D | G | G

AP G | D | Dm | C

Am | D7 | G | D

Yeshuve..

% DG| D | DG | D |

D | G D7| G|G %

Mishiha Karthave 2/4 (Vazhv)

B7 = (B Eb F# A)


Pallavi
E | E | E | E

E | A | F#m| F#m

B | B | B | B

A | E | B7 | E

Mishiha ...
E | E | E | E

AP
% E | E | A | A

A| A | E | E %

Parishudhan
% B7 | B7| A | E

B7 | E %

Oshana Oshana 2/4 (Palm Sunday Procession)

Pallavi

% D | D | Em | D

Gm| A | D | D

AP
D | D | D | D

D | EmD | D | D

Bm| D | D| Em

D | Bm | D | D %

Oshana …

Monday, October 11, 2010

Maalamgmarothu Vaanil – St. Alphonsa Song

3/4 F.

INTRO.

F |F M7th |Dm |F |Dm |C |C7th |F :||

SONG

F |Am |F |Gm |C |C |F |F :||

F |C |C |F |Bb |Dm |F |F |

F |Am |F |Gm |C |C |F |F :||


BG. Bell.

F |Gm |F |Gm|F |C |F |Dm|

Strings

F |C |F |C |F |C |F |F |

Anupallavi

F |F M7th |Dm |Bb |Bb |Bb |F |F :||

Gm |Gm |F |Gm |C |C |F |F:||

Chorus

F |F M7th |Dm |Dm |Bb |Bb |F |F :||